تماس با ما رایانه صنعت
تماس با ما رایانه صنعت
تماس با ما رایانه صنعت

بزرگراه فتح - خیابان فتح 17 بن بست ایثار۶

تماس با ما رایانه صنعت

 خیابان حافظ- خیابان سرهنگ سخایی - شماره 100

شرکت رایانه صنعت ، با بیش از چهل سال سابقه درتولید انواع صندلی های اداری به عنوان مبتکر الگوهای جدید ساخت انواع صندلی ،نام خود را در صنعت مبلمان اداری ایران تثبیت نموده است.

شرکت رایانه صنعت ، اینک به قلمرو تازه ای که هدف آن تولید انواع صندلی برای سالنهای آمفی تئاتر ، سینماها و مراکز همایش بوده ، دست یافته است .

ممنون از شما