نمایشگاه و فروشگاه مرکزی: خیابان حافظ- خیابان سرهنگ سخایی – شماره ۱۰۰ تلفن : ۶۶۷۴۷۵۱۷ – ۶۶۷۴۷۵۱۸ فکس : ۶۶۷۴۷۵۱۶ کارخانه شماره یک: تهران – ابتدای جاده قدیم کرج – بزرگراه فتح – خیابان فتح ۱۷ بن بست ایثار۶ – پلاک ۵ و ۷ تلفن : ۶۶ ۸۱ ۵۷ ۵۶ -۸ فکس : ۶۶ ۸۰ ۷۲ ۷۸ کارخانه شماره دو: شهرک صنعتی پرند , میدان فناوری , خیابان گلزار , خیابان گلگشت , قطعه D4